2019

 

Литвин Наталія

Лаврське садівництво першої половини ХІХ ст.: Іван Мартос. Садівництво чорноризця Святої Києво-Печерської лаври Іларіона. 1826 / Наталія Литвин. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Фенікс, 2019. – 192 с.

ISBN 978-966-136-704-2

Авторка книги – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології Заповідника Литвин Наталія Михайлівна виклала історію рукопису «Садоводство, производимое черноризцем Cвятой Киево-Печерской лавры Иларионом», створеного в 1826 році юристом та релігійним письменником Іваном Мартосом. На підставі архівних документів та історичних джерел обґрунтовано безпосередню причетність до появи цього твору завідувача лаврських садів ієромонаха Іларіона. На прикладі діяльності лаврських садівників ієромонаха Єфрема та отця Іларіона відображено загальний стан монастирського садівництва кінця XVIII – першої половини XIX століття.

До наукового обігу залучено низку маловідомих документів і світлин, що дасть змогу спеціалістам із історії Лаври, садівництва, музейництва і навіть медицини, а також усім небайдужим до нашої минувшини скласти власне враження про монастирську садівничу практику того часу.

Текст рукопису подано в перекладі сучасною українською мовою.

Монографію до друку підготовлено у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

Могилянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення. Зб. наук. праць. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво «Фенікс», 2019. – 400 с.

ISBN 978-966-136-702-8

У збірнику вміщено матеріали XXIV Міжнародних Могилянських читань, що відбулися у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику 5–6 грудня 2019 року. Опубліковано понад 50 тематичних статей дослідників із України, Румунії і Грузії, що є результатами їхніх новітніх напрацювань у галузях історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, пам’яткознавства та музеєзнавства.

Видання розраховано як на фахівців, так і на широке коло зацікавленої читацької аудиторії.

Підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ

Зміст за посиланням

Реставрація пам’яток архітектури в умовах високого рівня ґрунтових вод та підвищеної вологості інтер’єрів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24–25 жовтня 2019 р.) / Упоряд. А. Є. Антонюк. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, ICCROM України, Видавництво «Фенікс», 2019. – 140 с., іл.

ISBN  978-966-136-695-3

У будівлях – пам’ятках архітектури переважно відсутні системи захисту від надмірного зволоження, що створює велику небезпеку як для конструкцій, так і для їхнього художнього оформлення. Загальна тенденція підйому рівня ґрунтових вод, активна господарська діяльність, забудова прилеглих територій, пристосування історичних будівель під нові функції – все це створює небезпеку збереженню нашого історико-культурного надбання. Пошук ефективних методів захисту пам’яток історії та культури від надмірного зволоження – головна мета доповідей науково-практичної конференції і даної публікації.

Видання підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. – 104 с., іл.

До збірника увійшли дослідження учасників Сьомої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій тощо. У статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Видання підготовлено до друку зусиллями відділу музейно-освітньої роботи та видавничого відділу НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

 

Досвід реставрації пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Збірник наук. праць / Редколегія: О. В. Рудник та ін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво «Фенікс», 2019. – Вип. 1. – 144 с.; іл.

ISBN 978-966-136-660-1

У виданні висвітлено основні етапи проведення реставраційних та консерваційних робіт на пам’ятках архітектури Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у повоєнні роки й до сьогодні. Досліджено переваги застосування новітніх науково-технічних та практичних рішень під час виконання науково-реставраційних та консерваційних робіт на Дзвіниці Успенського собору, Онуфріївській башті, Келіях соборних старців із урахуванням збереження їхньої автентичності в умовах діючого музейного комплексу та пристосування до сучасних вимог. Розглянуто процес відтворення Успенського собору з елементами реставрації та будівельну еволюцію комплексу споруд Воскресенської церкви. Базуючись на опрацьованих історичних та археологічних даних, простежено основні періоди будівництва церкви Спаса на Берестові та здійснено ідентифікацію зображень святих та їх розміщення на барабанах храму.

Авторами публікацій є фахівці Заповідника – науковці відділу науково-реставраційних та відновлювальних робіт та наукового відділу аналізу проектних робіт, координації наукових архітектурних досліджень, охорони та обліку нерухомих пам’яток.

Для фахівців із архітектури, археології, історії, мистецтвознавства та всіх, кому небайдужі доля української культурної спадщини та досвід сучасних науковців.

Підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

Сонін Володимир Дмитрович: життя та творчість художника. Альбом-каталог / Авт.-упоряд. Інна Івакіна, Наталія Батенко, Інна Олексюк. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Вид-во “Фенікс”, 2019. – 72 с.: 52 іл.

ISBN 978-966-136-653-3

В альбомі-каталозі представлено музейні предмети, пов’язані з життям та творчістю художника-монументаліста Володимира Дмитровича Соніна (1852–1942), що зберігаються в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Фотокартки, документи, портрети, ескізи, малюнки, пейзажі та натюрморти висвітлюють життя та творчий шлях талановитого митця.

Видання розраховано на широке коло фахівців – істориків, мистецтвознавців, архітекторів, а також тих, хто цікавиться історичною спадщиною України.

Підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ.

Вийшло друком за сприяння Вадима Жежеріна, лауреата Державних премій України, голови Київської організації Національної спілки архітекторів України, правнука Володимира Соніна

Зміст за посиланням

Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 06–07 червня 2019 р. / Ред. кол.: О. В. Рудник (голова), В. Г. Чернець (співголова), С. В. Пивоваров (відп. ред.) та ін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, 2019. – 336 с.

ISBN 978-617-653-061-9

У виданні висвітлено актуальні питання щодо реалізації та законодавчого забезпечення національної політики у царині музейництва та реставрації. Науковці та експерти з України, США, Литви, Азербайджану та Чехії розглядають проблеми діяльності музейних інституцій та їхньої ролі у збереженні культурної спадщини, реставрації музейних пам’яток, а також підготовки відповідних фахових кадрів.

Для музеєзнавців, істориків, мистецтвознавців, реставраторів та широкого кола зацікавленої читацької аудиторії.

Збірник  до друку підготовлено у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст  за посиланням

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2018 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2019. – 308 с.

Публікацію здійснено спільними зусиллями науково-дослідного відділу історії і археології та видавничого відділу Заповідника.

Зміст  за посиланням 

Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / С. П. Тараненко, Ю. В. Мисько, О. В. Зажигалов. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – 172 с., кольор. вклейка 16 с.

ISBN 978-617-7527-36-6

Дослідження містить інформацію про археологічні розвідки на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з 1914 по 2016 рр. На представленій карті зафіксовано 301 ділянку археологічних досліджень. Інформація по кожній з них подається окремо і включає відомості про автора і рік проведення, вид робіт, глибину і стратиграфію, виявлені об’єкти та знахідки, бібліографічне джерело. Матеріал розміщений за хронологічним принципом і доповнений іменним, предметним і покажчиком місць археологічних досліджень.

Для археологів, істориків, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться історією Києва та Києво-Печерської лаври.

Книгу до друку підготовлено у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині ХІХ століття: монографія.  Київ, 2019. 310 с.: іл.

ISBN 978-966-97807-2-0

Монографія є комплексним дослідженням монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Київського собору Святої Софії першої половини ХІХ століття. У ній спростовано упереджене трактування оновлень живопису Успенського та Софійського соборів; простежено їхній зв’язок і значення у збереженні сакральних пам’яток. Введено в науковий обіг імена художників і майстрів, які виконали оновлення живописної декорації соборів. Сформульовано і впроваджено метод атрибуції оновлених і поновлених композицій монументального живопису. Оновлені розписи визначені як мистецьке явище. Проведено атрибуцію розписів Успенського та Софійського соборів першої половини ХІХ століття.

Книга адресована мистецтвознавцям, історикам, культурологам, музеєзнавцям, викладачам і студентам мистецьких закладів усіх рівнів, а також усім, хто цікавиться питаннями методики атрибуції монументального живопису, історією українського сакрального мистецтва.

Болховітіновський щорічник 2015/2016 / Відповід. ред. К. Крайній. – Познань; Київ, 2017. – 420 с., іл.

ISBN 978-83-7980-032-2

До польського-українського видання увійшли новітні прикладні та теоретичні розробки, присвячені актуальним питанням історії християнської Церкви і вивченню давніх культових пам’яток. Збірник містить археологічні, пам’яткознавчі, історичні, історіографічні та джерелознавчі статті, які за тематикою хронологічно охоплюють період від ХІ до середини ХХ ст. Вперше опубліковано низку архівних документів XVIII–XIX ст. Наприкінці видання розміщено полеміку та огляди нових публікацій з церковної історії.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви та її пам’яток.

Книгу до друку підготовлено у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

Михайлина Л. П., Пивоваров С. В. Археолог, який став легендою. До 100-річчя з дня народження Б. О. Тимощука / Л. П. Михайлина, С. В. Пивоваров. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Фенікс, 2019. – 98 с.

ISBN 978-966-136-633-5

У науково-популярному виданні йдеться про життєвий шлях та науковий доробок видатного українського археолога зі світовим ім’ям Бориса Онисимовича Тимощука (1919–2003). Відзначено вклад ученого у вивчення найдавнішого минулого Буковини, проаналізовані його основні праці з історії давніх слов’ян та Київської Русі. Окремо акцентовано на значенні робіт науковця у вивченні формування слов’янської общини (громади) та еволюції язичницьких вірувань та обрядів.

Для істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, учнів та всіх небайдужих до історичного минулого України.

Книгу до друку підготовлено у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

 

Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць / Редколегія: О. В. Рудник (голова) та ін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККіМ, 2019. – 172 с.

ISBN 978-966-452-289-9

Видання містить наукові праці, що підготували вітчизняні історики, археологи, мистецтвознавці та музеєзнавці у рамках заходів зі створення Музею Івана Мазепи у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Публікацію здійснено з нагоди відзначення 380-річчя від дня народження видатного українського гетьмана і відкриття виставки “Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра” у Заповіднику.

Для істориків, археологів, музеєзнавців та всіх, хто цікавиться історією України.

Збірник підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

 

 

YouTube icon
Facebook icon