Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

Порядок

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Національний Києво-Печерський

історико-культурний заповідник

 

 1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником (далі – Заповідник) за запитом на інформацію.
 2. Цей Порядок застосовується у випадках, коли Заповідник є розпорядником інформації.
 3. За запитом на інформацію, плата за копіювання або друк не стягується та документи надаються безкоштовно:
 • якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом менше як 10 сторінок;
 • особі, щодо інформації про себе;
 • щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
  1. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Заповідник, затвердженого наказом Заповідника. 
  2. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається бухгалтерською службою Заповідника.
  3. Структурний підрозділ Заповідника, що надає інформацію на запит, в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Заявка), на керівника Заповідника за формою згідно з додатком 1 цього Порядку.
  4. На підставі отриманої Заявки бухгалтерська служба протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 цього Порядку і передає його структурному підрозділу Заповідника, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
  5. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації. 
  6. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Заповідника, бухгалтерська служба передає структурному підрозділу Заповідника, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з спеціального реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завірену Головним бухгалтером.
  7. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати. 

Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Додаток 1 

ЗАЯВКА
від "___" ____________ 20 __ року 
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________________________ 
(назва документа)__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться  запитувана інформація) 
__________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

3,60

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

7,45

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

10,00

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

15,77

 

 

Додаток 2 

Найменування  НКПІКЗ 
Реєстраційний рахунок ___________________ 
МФО банку __________ 
Код за ЄДРПОУ _____________ 
Платник: ______________________________ 
                ______________________________

 

РАХУНОК № ___________ 
від "___" ____________ 20 __ року 
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_________________________________________________________________________ 
(назва документа)__________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НКПІКЗ

     

Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

Х

Х

 

РАЗОМ

     

Усього до сплати __________________________________________________________ 
                                                                                                               (сума словами)

_____________________________________________________ грн ________________ коп.

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon