ХХI Міжнародні Могилянські читання «Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення (до 90-річчя заснування Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХХI Міжнародних Могилянських читаннях «Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення (до 90-річчя заснування Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)», що відбудуться

1-2 грудня 2016 р.

Робота конференції буде проходити в наступних секціях:

  • Історичні та джерелознавчі дослідження
  • Археологічні дослідження
  • Історія музейної справи
  • Мистецтвознавчі аспекти вивчення сакральних пам’яток
  • Реставрація рухомих та нерухомих пам’яток
  • Проблеми збереження пам’яток

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Просимо підтвердити свою участь у конференції та надіслати доповіді до 11 листопада 2016 року за електронною адресою: mogyljan_chytan@ukr.net

 

Вимоги до оформлення доповідей:

Доповіді приймаються в електронному варіанті в форматі Word doc або rtf обсягом до 12 тис. знаків, шрифт – Times New Roman. Повинні містити назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), текст. Посилання на літературу і джерела подаються у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (напр.: [2, 15], де 2 – порядковий номер у списку використаних джерел, 15 – номер сторінки). Ілюстрації подаються окремо у форматі tiff або jpeg.

Окремо слід додати заявку з інформацією про себе – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, тему доповіді, обрану секцію.

За підсумками конференції буде виданий черговий збірник наукових праць “Могилянські читання”.

Оргкомітет конференції здійснює відбір запропонованих матеріалів, залишає за собою право їхнього редагування та вибіркової публікації.

Умови прийому:

Проїзд, харчування, проживання в готелі – за власний рахунок.

Телефон для довідок: (044) 406-63-43

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

Оргкомітет конференції

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon