Чотирнадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

Чотирнадцята Міжнародна наукова конференція

“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

 

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Актуальні питання історії Церкви

2. Міжконфесійні відносини: історико-правовий аспект

3. Історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження історії Церкви

4. Археологічні дослідження пам’яток церковної старовини

5. Проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток

6. Особистість і Церква: історико-біографічні розвідки

Конференція проводитиметься з 25 травня по 3 червня 2016 р.:

  • 25 травняпленарне засідання та робота секції “Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження”
  • 26 травня – робота секцій “Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика”, “Християнська церква ХІХ–ХХ ст.: джерела, історія та історіографія”
  • 27 травня – робота виїзної секції “Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини” (м. Вишгород)
  • 30 травня – засідання круглого столу Науковий спадок митрополита Макарія (Булгакова) та його вплив на розвиток історичної науки (Київська духовна академія і семінарія)
  • 31 травня – засідання круглого столу Писемні джерела з історії християнської церкви: виявлення, дослідження, збереження (ЦДІАК України)
  • 2 червня – робота виїзної секції “Церковна археологія Лівобережної України” (м. Чернігів, , м. Чернігів, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського)
  • 3 червня – засідання виїзного круглого столу “Археологічні дослідження та реставрація архітектурних пам’яток києво-руської доби” (м. Остер)

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів25 квітня 2016 р.

Матеріали планується опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції

Доповіді приймаються в електронному варіанті в форматі Word doc або rtf обсягом до 10 тис. знаків, шрифт – Times New Roman. Посилання подаються у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (напр.: [3, 17], де 3 – порядковий номер у списку використаних джерел, 17 – номер сторінки).

Окремо слід додати заявку з інформацією про себе – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посаду.

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагування матеріалів та їхньої вибіркової публікації в залежності від наукової вагомості.

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська.

Проїзд і проживання – за власний рахунок

Телефон для довідок: (044) 406-63-43;

е-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.facebook.com/bolchovitinov

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon