Пам’ятки козацької доби в колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Лаврська друкарня доби гетьмана Івана Мазепи (продовження)

За часів гетьманування Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі надруковано 71 видання (без урахування аркушевих видів друку з одного кліше – ікон на папері, антимінсів, академічних тез, царських указів і грамот). Репертуар був досить широкий і різноплановий – відповідно до інтересів та запитів тогочасного суспільства. Більшість найменувань складали перевидання попередніх десятиліть, втім, значну частину становили нові видання, яких надрукували 26.

Найвизначнішим новим виданням Києво-Печерської друкарні доби гетьманства Івана Мазепи стали знамениті “Житія Святих” (“Четьї Мінеї”) видатного українського церковного діяча і письменника свт. Димитрія Туптала, митрополита Ростовського. Вони й до сьогодні не втратили цінності й мають непересічне значення, про що свідчать численні перевидання впродовж понад 300 років.

Це перше видання церковнослов’янською мовою зводу житій святих розміщених на кожен день місяця протягом церковного року, який тоді починався у вересні. Робота над цим масштабним проєктом продовжувалась понад 20 років (від 1684 до 1705). Перший з чотирьох томів (вересень–листопад) вийшов 1689 р., другий (грудень–лютий) – 1695 р., третій (березень–травень) – 1700 р., четвертий (червень–серпень) – 1705 р. Кожна книга обсягом понад 700 аркушів мала своєрідний науково-довідковий апарат – посилання на джерела, коментарі, покажчики, що було принципово новим для того часу.

Значну підтримку авторові та видавцям, особливо під час випуску перших двох томів, надав І. Мазепа. Гетьману вдалося залагодити конфлікт з патріархом Іоакимом – противником видання, який вважав усі українські книги єретичними, до того ж, надрукованими без його попереднього дозволу (хоча на форті було вказано його ім’я). У схожу ситуацію 1688 р. потрапила книга Антонія Радивіловського “Венець Христов”. Допомога Івана Мазепи стала вирішальною й у її виданні.

Свт. Димитрій, працюючи над текстами житій святих, використовував різні джерела. Для написання другого тому письменнику знадобилось видання “Аcta Sanctorum” голландського єзуїта Іоанна Болланда (Антверпен, 1643 р.). Гетьман І. Мазепа замовив книгу у Гданську і придбав її за 100 талерів і 40 злотих, а також фінансував видання другого тому.

Книги “Житія Святих” (“Четьї Мінеї”) користувалися великим попитом. Тому протягом 1711–1718 рр. у Лаврі надрукували друге видання, виправлене та доповнене. На жаль, увесь наклад останнього, четвертого тому згорів під час пожежі 1718 р.

Продовження теми – у наступних випусках.

Ірина Шульц

 

Ілюстрації:
1.Свт. Димитрій Ростовський. Ікона XVIII ст.
2.Форта книги “Житія Святих”, т. ІІ. друкарня Києво-Печерської лаври, 1695 р.
3. Книга “Житія Святих” у шкіряній палітурці

YouTube icon
Facebook icon